พิธีกล่าวปิดโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving) ระดับ ม. 1-3 รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561

06 06 61 4วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานกล่าวพิธีกล่าวปิดโครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2561 กล่าวรายงานสรุปโครงการโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอเสลภูมิและอำเภอโพธิ์ชัย ณ สระว่ายน้ำเกาะแก้วรีสอร์ท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด