ประชุมผู้บริหาร เตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล(Evaluation Team)

06 06 61 3วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายปริญญา บุตรพรม ผอ.รร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นายบัณจง อัครประชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) นายภราดร เสนารัตน์ ผอ.รร.บ้านดงหวาย และนายประสิทธิ์ ทองมี ผอ.รร.ท่าสีดาวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล (Evaluation Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด