การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

06 06 61 2วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมกล่าวชื่นชมและขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ นายสมชาย ไทยประสงค์ ผอ.รร.พนาลัยวิทยาเสริม นายไชยญา บุตรพรม ผอ.รร.กุดสระวิทยานุกูล นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผอ.รร.บ้านโนนไชยศรี ทั้ง 3 สนาม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก และคณะกรรมการที่ช่วยให้การสอบครั้งนี้ ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง ชมภาพทั้งหมด