โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving) ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

04 06 61 2วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving) ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกหัดนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้มีความรู้ด้านการว่ายน้ำและมีความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ วิทยากร นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะครูโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอเสลภูมิและอำเภอโพธิ์ชัย ณ สระว่ายน้ำเกาะแก้วรีสอร์ท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด