ร่วมทำวัตรเช้า พร้อมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายภัตราหารเช้า และทอดผ้าป่า

30 05 61 1วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 05.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และ นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผอ.สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันทำวัตรเช้า พร้อมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายภัตราหารเช้า และทอดผ้าป่า หลังจากนั้น ผอ.ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้พบปะ พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจ อิ่มใจ อิ่มบุญสำหรับทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และโครงการนี้จะจัดต่อเนื่องทุกปีต่อไป ณ มหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด