โครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

29 05 61 3วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับฟังข้อราชการและมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ตำหนักเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด