พิธีไหว้พระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างอาคาร ณ หอประชุม สพป.รอ.3

29 05 61 1วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเนตรนภา โอฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสำนักงาน จัดพิธีไหว้พระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และเพื่อปกป้องคุ้มครองบริวารให้อยู่เป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด