โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 28 - 30 พฤษภาคม 2561

28 05 61 3วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายอภัย ศีรษะภูมิ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วิทยากร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ลูกเสือในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยโรงเรียนขยายโอกาส จากอำเภอ โพนและอำเภอเสลภูมิ ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด