ประชุมพร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาณ ห้องประชุมโปงลาง

28 05 61 2วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธาน Cluster 12 และเป็นประธาน Coaching Team และ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 กรรมการ Coaching Team เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผล (Evaluation Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโปงลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมภาพทั้งหมด