ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 2/2561

28 05 61 1วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธาน Cluster 12 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ เขตตรวจราชการที่ 12 และในการประชุมครั้งนี้ต้องขอบคุณ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ที่อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ และให้การต้อนรับประธานและคณะกรรมการฯ อย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมภาพทั้งหมด