โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 รุ่นที่ 2

23 05 61 2วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการนี้นายธนวัตร ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่ม DLICT ได้มาร่วมรับฟังและให้กำลังผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากรผู้ทรงเกียรติ ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ ผอ.รร.บ้านแห่ประชานุกูล นางยาใจ ยันตะบุศย์ นวก.ศึกษาชำนาญการ และนางสำเนียง สุกรรณ์ ครู รร.บ้านแห่ประชานุกูล ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอก และอำเภอเมยวดี ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด