โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 รุ่น 1

22 05 61 1วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากร ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ ผอ.รร.บ้านแห่ประชานุกูล นางยาใจ ยันตะบุศย์ นวก.ศึกษาชำนาญการ และนางสำเนียง สุกรรณ์ ครู รร.บ้านแห่ประชานุกูล ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในอำเภอเสลภูมิและอำเภอโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด