ประชุมบุคลากรในสำนักงาน สพป.รอ.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

21 05 61 3วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมบุคลากรในสำนักงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด