ประชุมชี้แจงการจัดสรรสำหรับจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

21 05 61 2วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดสรรสำหรับจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 หลังจากนั้น ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และ นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พบปะพร้อมมอบบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครูพี่เลี่ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 43 โรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด