ประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

18 05 61 2วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 กล่าวรายงานโดยนายวิเชียร ขรณีย์ ผอ.รร.บ้านหนองผักแว่น ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มพัฒนาฯ โพธิ์เงิน พร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์ ผอ.รร.บ้านนาแพง ที่อำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านนาแพง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด