ศึกษาดูงานเขตสุจริตและความโปร่งใส ของ สพม.28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)

17 05 61 1วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดยนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเครือข่าย และการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) โดยมีนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม เขต 28 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.เขต 28 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ หอประชุมนันทพันธ์ สพม.เขต 28 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ชมภาพทั้งหมด