ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

16 05 61 3วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในวันเปิดเทอมวันแรก ที่โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด โดยมีนายประทวน ไชยโชค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยากาศภายในโรงเรียนคึกคักและดีใจที่ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อดูแลความเรียบร้อยพร้อมพบปะและให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด