สพป.รอ 3 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

20 04 59เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยกลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.รอ 3 เพื่อดำเนินโครงการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก ประจำปี 2559 โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และนางนิภาพร เวฬุนารักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวนภัฎชา กองเกิด เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน และนายศุภกิจ จันทะวงศ์ ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบทุนทั้งสิ้น 141 ทุนละ 1000 บาท คัดเลือกจากนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเข้ารับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ