อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2561

16 05 61 2วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากร ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาจากสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลอำเภอโพนทอง ผู้เข้าร่วมการอบรม ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในสังกัดที่นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการสูง จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนมีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด