ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

09 05 61 2วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรท่านที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอหนองพอกและอำเภอเมยวดี หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกศจ.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสิงห์โต โพธิ์ขี ผอ.สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มาพบปะและบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด