รับชมถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV

09 05 61 1วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดจุดรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ก่อนการรับชม ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะพร้อมมอบนโยบาย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่บรรจุใหม่ ระหว่าง ปี 2558 - 2561 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระถึงผลประโยชน์ และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ณ ห้องศรีพนาลัย โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด