ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

07 05 61 1วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอโพนทอง โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมเกียรติบัตร ผู้ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและอยู่ในสภาวะยากลำบาก และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกศจ.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสิงห์โต โพธิ์ขี ผอ.สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มาพบปะและบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด