โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ สู่เส้นทางครูมืออาชีพ 2561

02 05 61 1วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) สู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด