ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

01 05 61 1วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการโดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด