อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำนาญ กบข. ประจำปี 2561

22 04 61 1วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน กบข. ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางเนตรนภา โอฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วิทยากร ได้รับเกียรติจาก นางสุภาพ อินทวงศ์ ผอ.ส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง 2 และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคลัง เขต 4 อุดรธานี มาบรรยายในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุประจำปี 2561 จำนวน 149 คน ณ ห้องประชุมอาคารวิริยบริการ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด