รับเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561(เช้า)

20 04 61 2วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี และ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานกล่าวรายงาน หลังจากรับเครื่องราชเป็นที่เรียบร้อยนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนี้ ว่า "โดยกำเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จ ความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทำขึ้นอย่างประณีตบรรจง อุดมด้วยลักษณ์อันดีงามของชาติ และมีความหมายลึกซึ้ง และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด ย่อมถือว่าเป็นผู้มีเกียรติยศ เป็นสิริมงคล เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของวงศ์ตระกูล นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง" ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด