พิธีรับเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561(บ่าย)

20 04 61 1วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี และ นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวรายงาน หลังจากรับเครื่องราชเป็นที่เรียบร้อยนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนี้ ว่า "โดยกำเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จ ความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทำขึ้นอย่างประณีตบรรจง อุดมด้วยลักษณ์อันดีงามของชาติ และมีความหมายลึก