โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

19 04 61 2วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบจักรยานให้นักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการจัดงานจาก นายสุริยากร เขตเจริญ ผอ.รร.บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร พอ.สว. อสม. สื่อมวลชน และประชาชน เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด