งานกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

19 04 61 1วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดงานโดยนายสุริยากร เขตเจริญ ผอ.รร.บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร พอ.สว. อสม. สื่อมวลชน และประชาชน เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด