ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ/รดน้ำ ขอรับพรจาก ผู้ว่าฯจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

11 04 61 1วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำ ขอรับพรจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2561โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และภริยา เป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมงานมาร่วมกิจกรรมมีการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดไทยย้อนยุคสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด