รับ-มอบห้องเก็บวัสดุพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยสรงน้ำพระประจำสำนักงาน

10 04 61 2เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีรับ - มอบห้องเก็บวัสดุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ก่อสร้างและบริจาค โดยกลุ่มคณะลูกจ้าง 18 ปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 และได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีรับพรจากพระครูศรีธรรมปาลคุณ (พระอาจารย์ชินพรรธน์ ธมฺมปาโล)(สาย) เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยสรงน้ำพระประจำสำนักงาน สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา รดน้ำเพื่อความร่มเย็นและความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด