ประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2561

10 04 61 1วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ส่งบุคลากร นางสาวจิลลาวัณย์ โคตรจันทร์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม กล่าวรายงานโดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ณ หอประชุมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ชมภาพทั้งหมด