อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ สพท.ออนไลน์

05 04 61 1วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2561 โดยมีนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติ ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ชมภาพทั้งหมด