ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบ TEPE

08 04 59เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online นำโดยนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง.ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 นายประดู่นามเหล่า รอง.ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 27 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 - 5, สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 - 4, สพป.สุรินทร์ เขต 1 - 3, สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 - 4, สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 - 3, สพป.ยโสธร เขต 1 - 2, สพป.อำนาจเจริญ และสพม. เขต 27 28 29 32 และ 33 ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา เจ้า