อบรมเชิงปฏิบัติการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ UniNet To Schoo

04 04 61 2วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet To School โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงายโดยนายธนวัตร ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยากร นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค วิศวกรระบบเครือข่ายของ UniNet และได้รับเกียรติจาก นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.27 มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานระบบเครือข่าย UniNet ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด