ประชุมบุคลากรใน สพป.รอ.3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561

02 04 61 3วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด