ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 6/2561 ประจำปี 2561

02 04 61 2วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมบอร์ดบริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 6/2561 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด