ประชุมพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561

02 04 61 1วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด