ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย กรณีโรงเรียนบ้านคำนางตุ้ม ประสบภัยธรรมชาติ

29 03 61 4วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนวัตร ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงเรียนบ้านคำนางตุ้ม ประสบภัยธรรมชาติ (พายุร้อน วาตภัย) กับนายคงศักดิ์ เทพสุระ ผอ.รร.คำนางตุ้มโนนสวรรค์ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคำนางตุ้ม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด