ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2561

29 03 61 3วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสิงห์โต โพธิ์ขี ผอ.สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด