กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561

29 03 61 2วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด