เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)

28 03 61วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธาน Cluster 12 และเป็นประธาน Coaching Team และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล (Evaluation Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด