ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาส (SWOT) ปฐมวัย

27 03 61วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาส (SWOT) การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการความร่วมมือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองทอง โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด