ประชุมการจัดสรรโควต้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 3

23 03 61 3วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมการจัดสรรโควต้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางสาวราตรี นามจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด