ชมการประชุมทางไกล การชี้แจ้งการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 61

23 03 61 2วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะบอร์ดบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน รับชมการประชุมทางไกล การชี้แจ้งการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพท. โดยมีนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด