การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมครูบำนาญ ร้อยเอ็ด เขต 3

23 03 61วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมครูบำนาญเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงานโดยนายสุภณ สุโพธิณะ นายกสมาคมครูบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และได้รับเกียรติจากนายทองพูล พลเยี่ยม ผอ.รร.บ้านดงดิบ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายสิทธิประโยชน์ให่แก่สมาชิก พร้อมได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหินเป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด