สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประเมินคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

21 03 61 2วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย Home School บ้านเรียนปิยมาตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้สอบถามผู้ปกครองในการจัดการเรียนการเรียนพร้อมประเมินพัฒนาการของ เด็กหญิงปริม ปิยมาตย์ ณ บ้านเรียนปิยมาตย์ บ้านเลข 25 หมู่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด