ประชุมชี้แจงการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 03 61 2วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นระดับอนุบาล 1 ไม่ถึง 5 คน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด