ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 03 61วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะบอร์ดบริหาร คณะ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด