ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย

16 03 61 2วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเยี่ยมห้องเรียน ตามนโยบาย เลขา กพฐ. และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้พบปะสอบถาม อุปสรรค ปัญหา ความต้องการของโรงเรียน พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายภานุ จันทนามล ผอ.รร.บ้านโพธิ์ศรี และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด